Dataset aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2017

Er staat een nieuwe dataset (xls-bestand) met openbare aanbestedingsdata van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 op TenderNed.

PIANOo publiceert de gegevens uit het aankondigingenplatform halfjaarlijks als dataset, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses. Hiermee sluiten we aan bij de ambities van de Rijksoverheid om zoveel mogelijk data vrij beschikbaar te stellen. Met de datasets kunnen analyses worden gemaakt van bijvoorbeeld het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt of aan welke ondernemingen de opdracht gegund is.

Bekijk datasets TenderNed

Related posts