Actualisatie handreiking toepassing Regeling bevordering schone wegvoertuigen

De handreiking toepassing Regeling bevordering schone wegvoertuigen (RBSW) van november 2022 is geactualiseerd. De RBSW wordt hierin nader toegelicht. Als inkoper van een aanbestedende dienst lees je hoe je het aantal aangeschafte schone voertuigen goed kunt registreren. Vanaf 25 oktober 2023 gelden in de Europese Unie nieuwe standaardformulieren voor elektronisch aanbesteden (eForms). Met deze eForms is het eenvoudiger RBSW-gerelateerde aanbestedingen te registreren in TenderNed.

Related posts