Praktijkvoorbeeld: Alfa-college maakt van circulair gebouw één groot leertraject

Een belangrijk fundament voor circulaire bouwprojecten is de wil om circulair te bouwen. Dit blijkt wel uit de ervaringen van het Alfa-college. De mbo-instelling liet een oud schoolgebouw herontwikkelen met hergebruik van zo veel mogelijk materialen uit hetzelfde gebouw. Een groot leertraject voor zowel de opdrachtgever, de aannemer als de gebruikers van het gebouw.

Related posts