Vragenlijst over de richtlijnen inzake overheidsopdrachten

Het Comité van de Regio’s vraagt om input omtrent de Aanbestedingsrichtlijn. Het gaat om een vragenlijst van het netwerk van regionale hubs van het Europees Comité van de Regio’s (RegHub). Deze vragenlijst is toegespitst op verantwoord aanbesteden. Het nastreven van maatschappelijke en groene- of duurzaamheidsdoelen wordt namelijk steeds belangrijker. Decentrale overheden kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Denk bijvoorbeeld aan het nastreven van de doelstelling van een circulaire economie door bij de aanbesteding van (kantoor)gebouwen in te zetten op een hoger percentage circulair materiaal.

Related posts