Vervolg openbare consultatie Platform CB’23

Het actieteam Toekomstig hergebruik heeft, als vervolg op hun eerste leidraad, 4 conceptleidraden opgesteld over specifieke onderwerpen. Consultatie van de leidraad Paspoorten voor de bouw 3.1 en de leidraad Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid loopt van 12 april t/m 3 mei.

Related posts