Praktijkvoorbeeld: Netbeheerders wegen uitstoot mee bij aanbesteding

Het komt steeds vaker voor dat bij aanbestedingen milieueffecten in de prijs worden meegewogen. Zo zijn netbeheerders Liander, Enexis en Stedin begonnen met CO2-beprijzing aan de hand van een eigen ‘Footprint tool’.

Related posts