Rapport over kwalitatief onderzoek naar marktbenaderingen opgeleverd

De programmadirectie van het HWBP (PD-HWBP) heeft het onderzoeksbureau Significant Synergy gevraagd kwalitatief onderzoek te doen naar de marktbenaderingen. Een groot aantal HWBP-projecten is ondertussen aanbesteed, en de eerste HWBP-projecten zijn gerealiseerd. De projectteams willen de opgedane kennis en ervaringen met de gekozen marktbenaderingen delen, zodat de alliantie daarvan kan leren.

Related posts