‘Inkoop’ en ‘verkoop’ geven elkaar aanbestedingstips

Voor een goede samenwerking heb je begrip, waardering en vertrouwen nodig tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Zij beleven aanbestedingen ieder op hun eigen manier. Daarom is het van belang dat je van elkaar weet wat er speelt en wat je elkaar kunt bieden voor, tijdens en na een aanbesteding. Het programma Beter Aanbesteden stimuleert en faciliteert ontmoetingen tussen inkoop en verkoop en bundelt de inzichten en tips die zij elkaar geven.

Related posts