Onderzoek naar behoeften digitalisering van decentrale overheden

Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verkenning gedaan bij decentrale overheden naar de behoefte aan dienstverlening op het gebied van digitalisering. KED heeft hierbij onderzocht welke dienstverlening hen zou helpen om de vertaalslag van Europese beleidsvoorstellen omtrent digitalisering naar de eigen beleidsaanpak te maken.

Related posts