8 juni PIANOo-congres: Demarreer!

Als overheid willen we verandering in de markt creëren: bijdragen aan een meer digitale, schonere, duurzamere en socialere wereld. Inkoop moet meebewegen in die transities. Wat kun je als inkoopprofessional of opdrachtgever zelf doen om daarin te versnellen? Hoe anticipeer je behendig op veranderingen? Demarreer mee op het PIANOo-congres op 8 juni 2023 in Apeldoorn. 

Related posts