Nieuwe UEA-wizard voor aanbestedende diensten

TenderNed werkt aan de volledige integratie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in de applicatie. Aanbestedende diensten kunnen de nieuwe UEA-wizard vanaf 29 maart 2023 om 19.00 uur gebruiken. De oude module kunnen zij dan niet meer gebruiken. Voor ondernemers verandert er nog niets.

Related posts