Verbeterkansen voor de aanbestedingspraktijk

Bij open werken hoort een nieuwe manier van aanbesteden. We moeten toe naar een open dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hoe kunnen we ‘het aanbestedingsproces’ verbeteren? De Quick Scan van de VNG en NLdigital biedt verbeterkansen. Want er zit nog veel ongemak tussen gemeenten en marktpartijen in de huidige aanbestedingspraktijk.

Related posts