Kamerbrief Nationaal Plan MVI en Manifest

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de acties uit het Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voor 2021. De brief die op 15 februari 2022 naar de Tweede Kamer is verzonden, draait om de 7 actielijnen vanuit het Nationaal plan en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en acties sinds begin 2021. Heijnen sluit de brief af met een terug- en vooruitblik.    

Related posts