Onderzoek naar vergroten afname biologische producten binnen het Rijk

Tijdens de behandeling van de BZK-begroting voor het jaar 2022 is de motie van de leden Bromet (GroenLinks) en Van der Plas (BBB) aangenomen. In deze motie werd de regering verzocht te onderzoeken hoe de Rijksoverheid de afname van biologische producten van Nederlandse boeren en tuinders kan vergroten en daarbij te kijken naar de aanbestedingseisen. Minister Bruins Slot laat een Kamerbrief weten dat er eind 2021 en begin 2022 al onderzoek is verricht door het ministerie.

Related posts