Brede steun voor Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen is op 24 november voor de periode 2022-2025 door maar liefst 64 deelnemende partijen ondertekend. Alle deelnemers zeggen hiermee toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog zullen hebben voor de maatschappelijke impact daarvan. In deze bijdrage beschrijft Natasja van Wijk - van Gilst (Instituut voor Bouwrecht) kort inhoud en doel van het manifest.

Related posts