Knelpunten bij ‘Innovatie inkopen in de publieke sector’ geïnventariseerd

De werkgroep Innovatiegericht Inkopen heeft de afgelopen maanden knelpunten geïdentificeerd rond innovatiegericht inkopen. Het rapport met die knelpunten en mogelijke oplossingen heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 21 december naar de Tweede Kamer gestuurd. Onvoldoende erkenning van de potentie, een te abstracte innovatieagenda en mijden van risico’s en kosten worden als de belangrijkste belemmeringen voor innovatiegericht inkopen benoemd.

Related posts