Integraal afwegingskader duurzame leefomgeving

Het Integraal afwegingskader duurzame leefomgeving is een praktisch hulpmiddel om vanuit de inkoopfunctie concrete stappen te zetten om projecten in de openbare ruimte duurzamer te maken. Het helpt inkopers en projectleiders in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) om kansen te benutten om de leefomgeving direct te verduurzamen. Zo kunnen zij toegevoegde waarde creëren, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie of circulariteit.

Related posts