Handelingskader over prijsstijgingen en leveringsproblemen voor Infra Decentraal opgeleverd

Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. de prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Zij hebben daarmee voldaan aan het verzoek van minister de Jonge de uitgangspunten uit de 'Intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden' uit te werken naar een sectorspecifiek handelingskader.

Related posts