Diversiteit en inclusie steeds vaker onderdeel van inkoop

De rijksoverheid – en dus ook Rijkswaterstaat – wil een inclusieve organisatie zijn met divers samengestelde teams. Die ambitie komt steeds vaker terug in ons inkoopbeleid. Samen met de markt zorgen we dat iedereen mee kan doen en dat we niemand uitsluiten.

Related posts