Aanbesteden in oorlogstijd

Dinsdag 29 november kwam er een bijzondere delegatie vanuit Oekraïne langs om te praten met PIANOo en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Onderwerp van gesprek was de manier waarop aanbestedingen in Nederland geregeld zijn. Met het oog op de kandidaatstatus van Oekraïne voor toetreding tot de EU, vonden Niels van Ommen (Adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen, PIANOo) en Ronald Timmerman (Cluster coördinator Overheid en Markt, EZK) in de Oekraïense delegatie een buitengewoon geïnteresseerd publiek.

Related posts