Rapport Zicht op Sociale impact over monitoren in het inkoopproces

Het onderzoeksrapport en de bijbehorende (beknopte) handreiking Zicht op Sociale Impact zijn gepubliceerd. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoe organisaties de sociale impact in de inkoopfase en gedurende de uitvoeringsfase kunnen monitoren. 

Related posts