Kansen voor Publiek-Private Samenwerking bij maatschappelijk vastgoed

Er spelen tegelijkertijd meerdere grote opgaven op het gebied van het maatschappelijk vastgoed. Deze opgaven gaan over gebouwkwaliteit, duurzaamheid en (multi)functionaliteit. Uit een nieuwe verkenning, uitgevoerd door Building Values in samenwerking met Ruimte-OK, blijkt dat deze opgaven op een andere wijze, bijvoorbeeld met meer regie of vanuit een ander schaalniveau, goed te organiseren zijn.

Related posts