Nieuw: Handreiking Monitoring en contractuele borging MVI

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is voor veel aanbestedende diensten een belangrijk onderwerp. Hoe organiseer je MVI-monitoring in je organisatie? Hoe borg je MVI in contracten met je leveranciers? Deze 2 vragen staan centraal in de handreiking die CE Delft en Copper8 hebben opgesteld in opdracht van het Ministerie van IenW in samenwerking met de andere bij MVI betrokken departementen, RIVM en PIANOo.

Related posts