Hulp nodig bij het inkopen met respect voor mensenrechten in de keten?

'Overheden zijn wel gemotiveerd om in een aanbesteding mensenrechten aan te kaarten, maar het ontbreekt ze vaak aan kennis en capaciteit', aldus Michiel Soeters – coördinator van de pilot Ondersteuning ISV waar PIANOo dit najaar mee start. Hier kunnen aanbestedende diensten advies en praktische ondersteuning krijgen bij de toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) in een aanbestedingstraject.

Related posts