Een snelle transitie door parallel experimenteren

Het laatste IPCC klimaatrapport is alarmerend. Het kabinet heeft dan ook de doelstelling dat Nederland in 2050 volledig circulair en klimaatneutraal is. Deze doelstelling heeft impact op de bouw. Zo is de bouw verantwoordelijk voor circa 50 procent van het grondstoffengebruik en 40 procent van het energieverbruik. Daarnaast is de sector een grote sector en werkgever. Dat betekent dat veel bedrijven en werknemers de transitie moeten maken.

Related posts