UvW en Rijk wisselen duurzame kennis uit

Eind 2019 publiceerde het Rijk de inkoopstrategie Inkopen met Impact. Ook de Rijksinkoop is nu standaard gericht op het maken van maatschappelijk verschil, via duurzaam en sociaal inclusief opdrachtgeverschap. Om nog meer impact te creëren deelt de Rijksoverheid haar kennis graag met anderen, en haalt ze kennis bij anderen op. Rolf Valenteijn, Afdelingshoofd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Rijk bij het ministerie van BZK, trekt samen met zijn collega’s het land in om andere overheden te vertellen hoe de inkoopstrategie van het Rijk tot stand is gekomen.

Related posts