Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019

De Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019 onderzocht. Met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) kan de overheid eraan bijdragen dat Nederland in 2050 overgaat op een klimaatneutrale en circulaire economie. Om dit te stimuleren kregen inkopers bij het rijk en decentrale overheden in 2019 de kans om in 98 pilots meer te leren over deze vormen van inkopen. Dat varieerde van concrete eisen en criteria opstellen tot intern draagvlak creëren.

Related posts