Pensioenregeling als voorwaarde bij aanbesteding

Bedrijven zonder pensioenregeling moeten minder kans krijgen op overheidsopdrachten. Dat vinden sociale partners, werkgeversorganisaties en vakbonden. Het is één van de voorstellen die zij vanuit de Stichting van de Arbeid doen aan het kabinet om het aantal werknemers dat geen pensioen heeft terug te dringen. Afspraken over de grote groep zzp'ers die geen of onvoldoende pensioen opbouwt, vallen buiten dit advies.

Related posts