Verkenning inkopen van AI-oplossingen voor CO2-reductie

Zoekt uw organisatie een digitale innovatie om CO2-uitstoot te reduceren bij mobiliteitsbewegingen, of ligt uw interesse daarin? Het Europese samenwerkingsproject AI4Cities verkent de behoefte en inzichten onder publieke opdrachtgevers voor dit type van oplossingen. Uw inbreng in deze verkenning is meer dan welkom.

Related posts