Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

Het kabinet blikt terug op 2019 en gaat onder meer in op de inkoopstrategie Inkopen met Impact. Deze strategie beschrijft dat duurzame, sociale en innovatieve impact voortaan de standaard moet zijn bij alle inkoop. En dat is hard nodig, want het lukt niet een aantal Klimaatdoelen te behalen. Denk hierbij aan de aanschaf van emissievrije voertuigen. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld Rijksinkoop, duurzaamheid in de bedrijfsvoering en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). In een aparte bijlage wordt ingegaan op de grote ICT-projecten.

Related posts