Webinar Versneld aanbesteden & contracteren terugkijken

Door de coronacrisis is de roep om opdrachten te versnellen groot, vooral in de bouw. Zowel aanbestedingsrechtelijk als contractueel zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. In een webinar op 24 april 2020 gingen Andrea Chao en Leon Hombergen in op aanbestedingsrechtelijke invalshoeken om opdrachten te versnellen en de mogelijkheden voor het uitbreiden van contracten in het licht van de coronacrisis. Hoewel de presentatie en voorbeelden zich toespitsten op de bouwsector, zijn de mogelijkheden ook zeker toepasbaar in andere sectoren.

Related posts