Rapport Evaluatie Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2015-2020

CE Delft heeft in opdracht van de 5 bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betrokken departementen (EZK, BZ, BZK, SZW en IenW) een evaluatie uitgevoerd van het Plan van Aanpak MVI 2015-2020. De centrale vragen hierbij zijn: "Heeft het MVI-beleid op basis van het Plan van Aanpak overheden geholpen om MVI meer toe te passen? Leidde dit ook tot meer impact en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling in de markt?" Ook is onderzocht wat stakeholders missen in het huidige MVI-beleid en of MVI duurzame ontwikkelingen in de markt stimuleert.

Related posts