Archeologische aanbestedingen: kwaliteit staat voorop

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft de uitgangspunten voor aanbestedingen van archeologisch vooronderzoek in het branchedossier Archeologie op pianoo.nl aangescherpt. Als de te leveren kwaliteit kan variëren en de gewenste minimumkwaliteit niet precies voorgeschreven kan worden, bestaat het risico dat het criterium laagste prijs leidt tot te lage kwaliteit van de goedkoopste inschrijving. Kwaliteit staat dus voorop ook bij archeologische vooronderzoeken zoals booronderzoek en proefsleuvenonderzoek.

Related posts