Internetconsultatie wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 worden aangepast om aanbesteden eenvoudiger te maken. De nieuwe wet is nu in consultatie. Om de nieuwe wet concreet invulling te geven, is Inkoop Sociaal Domein bovendien op zoek naar pilots.

Related posts