Europese Commissie verruimt mogelijkheden voor staatssteun

Overheden kunnen meerdere instrumenten inzetten om de nadelige effecten van de Corona uitbraak voor ondernemingen te beperken. Niet alleen door overheidsopdrachten te plaatsen, maar bijvoorbeeld ook door subsidies te verstrekken en fiscale maatregelen te nemen.

Related posts