Cornonavirus: Gezamenlijke aanbesteding EU van persoonlijke beschermingsmiddelen een succes

De gezamenlijke aanbesteding van persoonlijke beschermingsmiddelen die door de Europese Commissie is georganiseerd in het kader van de aanpak van de coronaviruscrisis, is succesvol gebleken. Voor elk item van de aanbesteding zijn offertes ingediend en de producenten kunnen soms zelfs grotere hoeveelheden leveren dan de deelnemende lidstaten aangaven nodig te hebben.

Related posts