Aanbesteders: verleng alle termijnen in aanbestedingsprocedures ruimhartig

Vrij abrupt komt Nederland tot stilstand door de aanvullende maatregelen die op 15 maart 2020 door het kabinet zijn genomen teneinde het coronavirus een halt toe te roepen. Deze maatregelen hebben ook direct effect op lopende aanbestedingen en noodzaken alle aanbestedende diensten en private aanbesteders om hier rekening mee te houden.

Related posts