Aanbestedingen betalingsverkeer Rijk: uitbreiding ernstige beroepsfout en MVO

De minister van Financiën geeft invulling aan zijn toezegging om in de aanbestedingen betalingsverkeer van de Rijksoverheid een ernstige fout als facultatieve uitsluitingsgrond  van toepassing te verklaren. Niet alleen bij de aanbesteding zelf maar ook gedurende de looptijd van de overeenkomst zal er extra aandacht worden besteed aan de betrouwbaarheid van de contractspartij. Ook komt meer aandacht voor het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Als gevolg hiervan kan een inschrijver die veel kwaliteitspunten behaalt op de MVO gerelateerde onderdelen een grotere kans maken om de opdracht gegund te krijgen.

Related posts