Praktijkvoorbeeld Innovatiegericht inkopen: Gemeente Diemen

De gemeente Diemen signaleert een kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hoe dicht je die kloof? Anders gezegd: wat is er nodig om jongeren studiekeuzes te laten maken waarmee zij uitzicht krijgen op een mooi beroep met perspectief op werk? Dat vraagstuk zette de gemeente uit in een Startup in Residence-programma van de metropoolregio Amsterdam.

Related posts