Opdrachten voor sociale ondernemingen beter vindbaar maken

Overheden kunnen opdrachten voorbehouden aan SW-voorzieningen of sociale ondernemingen als bedoeld in artikel 2.82 Aanbestedingswet 2012. Deze organisaties zetten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. In de praktijk blijkt dat voorbehouden opdrachten niet altijd goed herkenbaar zijn op TenderNed. Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer geeft PIANOo aanbevelingen hoe deze opdrachten beter te publiceren en te vinden.

Related posts