Succesvolle Community of practice met Waterschappen

Onder begeleiding van de Unie van Waterschappen en SKAO zijn 7 waterschappen aan de slag gegaan met de CO2-Prestatieladder. SKAO heeft hiervoor een Community of Practice (CoP) opgericht waar het Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschappen Vallei en Veluwe, Noorderzijlvest en Vechtstromen aan hebben deelgenomen: het eerste gecertificeerde waterschap komt er snel aan!

Related posts