Rapport: Evaluatie van het IMVO-beleid van de Nederlandse overheid

De overheid verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan principes voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Dit is verwoord in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Die moeten zorgvuldig omgaan met risico’s in hun ketens, zoals schendingen van mensenrechten en milieuschade. Toch gebeurt het nog vaak dat deze richtlijnen niet worden nageleefd. Het IMVO-beleid van de Nederlandse overheid tussen 2012 en 2018 is geëvalueerd en vastgelegd in een (Engelstalig) rapport.

Related posts