Bizob en Bouwend Nederland tekenen intentieverklaring voor betere samenwerking bouw en gemeenten

Recent onderzoek toont aan dat er een enorme kloof is tussen de aanbestedende diensten en de inschrijvers. Om voor eens en altijd afscheid te nemen van het wij-zij denken ondertekenden Bizob en Bouwend Nederland op 13 januari 2020 de intentieverklaring 'Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij'. De intentieverklaring telt 18 concrete actiepunten waarmee de ruim 30 overheidsorganisaties in Zuidoost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt, en de 1000 leden van Bouwend Nederland direct aan de slag kunnen.

Related posts