Zeeuwse gemeenten zetten mes in jeugdzorgaanbieders

De 13 gemeenten in Zeeland hebben de stofkam door het aantal jeugdzorgaanbieders gehaald. In plaats van meer dan tweehonderd aanbieders, krijgen vanaf 2020 een kleine honderd aanbieders een contract. De schaal van Zeeland maakt het ondoenlijk om met tweehonderd aanbieders te werken, is inmiddels de ervaring van de Zeeuwse gemeenten. Daarom is in een nieuwe aanbesteding gekozen voor met name regionale ketens die jeugdzorg bieden.

Related posts