Overheden starten buyer groups

Rijk, IPO, VNG en UVW willen volgend jaar met andere publieke opdrachtgevers starten met 13 buyer groups. Daarmee zetten ze een volgende stap in het benutten van hun gezamenlijke inkoopkracht voor klimaatimpact. 

Related posts