Sociale impact! Decharge voor 4 proeftuinen en nieuwe social return-aanpak bij het Rijk

“We zijn allemaal aanwezig met een gemeenschappelijk doel. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan de slag krijgen!” Emilie Schreuder, manager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en onder andere verantwoordelijk voor de implementatie van de banenafspraak bij het Rijk, opent in de Haagse Rode Olifant de ‘Inspiratiesessie Mensen voor Maatwerk’.

Related posts