MVI beleid 2021-2025; waar bent u mee geholpen?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) evalueert namens de betrokken ministeries het beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in de periode 2015 tot heden. De kennis en ervaringen van aanbestedende diensten zijn belangrijk voor dit onderzoek.

Related posts