Beleidsonderzoek inbesteden gemeenten

Met betrekking tot de uitvoering van de motie Amhaouch c.s. heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in een gezamenlijk overleg met overheden en ondernemers afgesproken een extern onderzoek te doen naar de hoeveelheid inbestedingen bij gemeenten en hebben VNO-NCW/MKB-Nederland en VNG afgesproken concrete casussen van inbestedingen bij gemeenten te analyseren. Het externe onderzoek is afgerond en aangeboden aan de Kamer.

Related posts